Välkommen till Anns Ridkonst
Akademisk Ridkonst i teori & praktik
  • -Vill du utvecklas som ryttare och utbilda din häst på ett skonsamt och glädjefullt sätt utifrån de gamla mästarnas kunskaper, aktuell forskning och beprövad erfarenhet?
  • -Önskar du lära mer om din hjälpgivning och om kommunikationen med din häst?
  • -Vill du öka din kroppsmedvetenhet och lära mer om er bådas balans, rörelse och biomekanik? Kanske är ni i behov av rehabilitering?
  • -Är du intresserad av historisk ridkonst?


Ridkonsten och dess förhållningssätt till ridning och dressyr har utvecklat hästvetenskapen under millennier. Dess lära om sund formgivning och om kommunikationen mellan ryttare och häst gynnar alla ekipage oavsett disciplin och tidigare erfarenhet.

Jag introducerar dig gärna i den akademiska ridkonsten och erbjuder tjänster så som ridlektioner, kursdagar, föreläsningar samt onlineundervisning. Skolhäst finns att låna för lektioner i groundwork & longering.
 

Aktuellt

* För att gynna mer regelbunden träning finns det nu möjlighet för träningsgrupper att boka in tre träningsdatum med bindande anmälan och till rabatterat lektionspris. 

* Två Temakurser startar den 11 juni, Introduktion Groundwork samt Groundwork & Longering I. Ytterligare en introduktionskurs startar den 16 juliVälkommen med din anmälan  :)


* Viktig info till mina kunder! 
Pga rådande oljemarknad kompletteras alla lektioner tills vidare med ett bränsletillägg utöver den ordinarie körersättningen. Tillägget utgörs av ett schablonbelopp som ses över var vecka. Det kan komma att öka, minska eller förhoppningsvis helt tas bort. 

* Är du intresserad av att gå någon av temakurserna och arbeta med din häst i grupp? Meddela mig i så fall vilken av kurserna du skulle vara intresserad av så får du mer info :)

Mina valda ramverk

Senaste uppdatering: 3 juli 2022