Mina valda ramverk

De ekipage som börjar träna akademiskt kan ha mycket skiftande bakgrund, från olika discipliner och med olika former av horsemanship, kunskapsområden och ramverk. Även vi instruktörer har förstås olika bakgrund och egenskaper vilket gör att vårt sätt att undervisa och beskriva ibland kan skilja sig något åt.

Bilden visar de ramverk jag valt att ha som fundament i mitt eget ridkonstutövande. Utöver de redan kända och klassiska ramverken använder jag mig också av det egenkonstruerade; "Position-Kontakt-Riktning". För mig bildar ramverken tillsammans en övergripande helhet samtidigt som de ger struktur och sammanhang. Ramverken är mig ofta till hjälp, både i undervisningen, i samarbetet med min egen häst och när det gäller min egen sitsmedvetenhet.