Riddarskapet  

Bent Branderup har med stöd från den historiske mästaren Egon von Neindorff grundat ett sällskap/ riddarskap för den akademiska ridkonsten (Knighthood of the Academic Art of Riding), detta med syfte att bevara ridkonsten i nutid och framtid. För medlemmarna i riddarskapet är ridning en konst som ger livskvalitet åt både människa och häst. Målet är att uppnå allra högsta ridnivå utan att förstöra hästens natur.  

Inträdesprovet till riddarskapet består av ett dressyrprogram, väpnarprovet, där framförallt korrektheten i hjälpgivningen och hästens form bedöms. Som upptagen medlem i sällskapet åtar man sig att arbeta för riddarskapets ideal.  Det finns också möjlighet att utföra fler prov på högre utbildningsnivå. Mer om detta går att läsa på riddarskapets hemsida."The challenge of dressage is not having the best moving horse, but rather to get every horse to move as well as it possibly can"        
- Egon von Neindorff