IR/IA-terapi - Kompletterande friskvårdsbehandling

Under åren har jag stött på många elever vars hästar haft besvär av låsningar, smärta och spänningar i efterförloppet till skada eller osunt rörelsemönster. Genom grunderna i den akademiska ridkonsten och ökad fokus på kroppsmedvetenhet och biomekanik har ryttaren ofta på några månader lyckats rehabilitera sin häst. Min erfarenhet nu är emellertid att IR/IA-terapi påskyndar detta förlopp betydligt. Oftast redan efter en behandling har spänningar i hästen släppt och kvalitén på de akademiska träningspassen höjs. Det blir markant lättare för hästen att vara mentalt närvarande och att med ryttarens guidning hitta lösgjordhet och sund rörelse. 

Vid uttalade spänningar eller icke veterinära rörelsestörningar rekommenderar jag därför starkt att bjuda din häst på en IR/IA-behandling. IR/IA innebär impulsakupunktur med infrarött ljus till vilket ett specialutvecklat instrument, Bio-Champion, används. Behandlingsmetodiken inkluderar även mjuk mobilisering och stretching. IR/IA-terapeuterna har flerårig utbildning vilken omfattar kinesisk medicin och akupunktur på häst. Deras behandlingar är resultatet av många års utvecklingsarbete och är kända för de goda resultaten på hästar inom såväl hobby- som elitverksamhet

Länkar till IR/IA-terapeuter verksamma i Skåne/ Halland/ Blekinge
Håkan Engqvist
(verksam i Skåne/ Halland)
Ellinor Jönsson 
(verksam i Skåne/ Blekinge)
Lisa Daniel
(verksam i Skåne/ Halland)
Anna Larsson 
(verksam i Skåne)