Ridkonsthörnan 

Till den slutna Facebookgruppen Ridkonsthörnan inbjudes alla elever i Anns Ridkonst.

Syftet med gruppen är att samlas kring ridkonstämnet och på ett förtroendefullt sätt kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra. Ridkonsthörnan möjliggör också att man lätt kan nå varandra och planera för gemensamma aktiviteter såsom t.ex. utflykter och teoriträffar.