Ridkonsthörnan 

Till den slutna Facebookgruppen Ridkonsthörnan inbjudes alla elever i Anns Ridkonst.

Syftet med gruppen är att samlas kring ridkonstämnet och på ett förtroendefullt sätt kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra. Ridkonsthörnan möjliggör också att man lätt kan nå varandra och planera för gemensamma aktiviteter såsom t.ex. utflykter och teoriträffar. Medlemmarna i Ridkonsthörnan erbjuds också ibland vissa förmåner som förtur till kursplatser, reducerat pris vid AR-träffar mm. För att behålla sitt medlemsskap i gruppen krävs att man deltagit i lektion med sin häst någon gång de senaste 12 månaderna.